top of page

Osobný tréning

Cena

30€

Dĺžka

1 hodina

O kurze

Mojou špecializáciou je silový tréning. Do tréningových metód zaraďujem cviky prispôsobené schopnostiam klienta, s využitím vlastnej váhy tela a rôznych pomôcok. Silové cviky s pridanou záťažou sú dôležitou súčasťou tréningového procesu s dôrazom na progresívne zaťaženie. Kompenzačné a mobilizačné cvičenia s prvkami fyzioterapie zaraďujem do programu podľa individuálnych potrieb jednotlivca.

Tvoj tréner

Zuzana Satmáry

Zuzana Satmáry

Ako úspešná a zanietená športovkyňa aktívne súťažiaca vo fitness spájam svoje vedomosti z psychológie a štúdia na zdravotníckej univerzite s vedomosťami a zručnosťami v športe a poskytujem komplexný program klientom, ktorý zahŕňa:

- osobné a online tréningy
- poradenstvo v stravovaní a celkovej zmene životného štýlu
- mentálne poradenstvo ako poradca v oblasti osobného rozvoja
- vedenie pretekárok v príprave na fitness súťaže

bottom of page