top of page

Osobný tréning

Cena

35 €

Dĺžka

1 hodina

O kurze

Mojou špecializáciou je silový tréning. Do tréningových metód zaraďujem cviky prispôsobené schopnostiam klienta, s využitím vlastnej váhy tela a rôznych pomôcok. Silové cviky s pridanou záťažou sú dôležitou súčasťou tréningového procesu s dôrazom na progresívne zaťaženie. Kompenzačné a mobilizačné cvičenia s prvkami fyzioterapie zaraďujem do programu podľa individuálnych potrieb jednotlivca.

Tvoj tréner

Zuzana Satmáry

Zuzana Satmáry

Ako úspešná a zanietená športovkyňa aktívne súťažiaca vo fitness spájam svoje vedomosti z psychológie a štúdia na zdravotníckej univerzite s vedomosťami a zručnosťami v športe a dlhoročnou prácou s klientami. Poskytujem programy zamerané na:

- osobné tréningy
- vedenie pretekárok v príprave na fitness súťaže
- na podporu dlhovekosti a celkového zdravia prostredníctvom komplexného prístupu zahŕňajúceho
mentálnu pohodu, fyzickú aktivitu a vyváženú výživu,
- udržiavanie zdravých návykov a zdravého tela prostredníctvom pohybu,
- zlepšenie fyzickej kondície, sily a budovanie svalovej hmoty,
- sebarozvoj modernej ženy
- zlepšenie stravovacích návykov v rámci komplexného výživového programu.

bottom of page