top of page

Nutriporadňa

Cena

od 300 €

Dĺžka

2 mesiace

O kurze

Nutriporadňa

Komplexný výživový poradenský program


Komplexný program, ktorý je zameraný na:

 • poskytovanie personalizovaných služieb a podporu klientom, ktorí sa snažia zlepšiť svoje stravovacie návyky a celkový zdravotný stav. Podporuje dôležitosť výživy v súvislosti so zdravím starnutím a krásou kože.Jednotlivé kroky programu:

Úvodná konzultácia 90 min:

 • prieskum zdravotného stavu a stravovacích zvyklostí klienta

 • diskusia o cieľoch klienta a preferenciách

 • odporučenie na meranie základných zdravotných ukazovateľov (napr. váha, výška,

  percento telesného tuku)

Vypracovanie individuálneho plánu:

 • vytvorenie personalizovaného výživového plánu na základe konzultácie


 • poskytnutie jedálnička a receptov prispôsobených individuálnym potrebám


 • návrh vhodného režimu a spôsobu stravovania

Vzdelávanie:

 • poskytnutie informácií o základoch výživy, dôležitosti mikro a makronutrientov

 • workshop o čítaní etikiet, výbere potravín a príprave zdravých jedál

 • tipy a triky na udržanie motivácie a ako sa vyhnúť bežným pastiam v stravovaní

 • špeciálny workshop ako pristupovať k výžive aby sme spomalili starnutie kože a zabránili p

  redčasnej tvorbe vrások

Monitorovanie pokroku:

 • Pravidelné sledovanie pokroku a úprava plánu podľa potrieb

 • Podporujúce stretnutia alebo hovory na hodnotenie úspechov a prekonávanie prekážok

 • Využitie aplikácie alebo online platformy na zaznamenávanie príjmu potravy a pokroku

Hodnotenie a feedback:

 • Pravidelné hodnotenie poskytovanej služby a spätná väzba od klientov

 • Prispôsobovanie služieb na základe odporúčaní a požiadaviek klientov


Nutriporadňa je flexibilná a prispôsobiteľná tak, aby vyhovovala rôznym potrebám a životným štýlom klientov. Dôležitým aspektom je aj vzdelávací obsah a zdroje, ktoré pomáhajú klientom získať zručnosti a vedomosti potrebné na udržanie zdravého životného štýlu na dlhodobom základe. Neponúka paušálne všetkým jedálničky ako jediné riešenie, ale predovšetkým podporuje klientov k zmene  prístupu k vzťahu s jedlom a uvedomeniu že potrava je naše palivo a poskytuje nám výživu nielen pre naše svaly ale aj mozog a duševnú rovnováhu. Nezabúdame pritom na to, že to ako sa stravujeme sa odráža aj na našej vonkajšej kráse, kvalite kože a na tom ako rýchlo starneme.


Ako sa program realizuje?

 • formou osobných konzultácií a coachingu pod vedením Zuzana Satmáry

 • nejde o skupinový program, venujeme sa len vám


Dĺžka programu:

 • 2 mesačná spolupráca


Cena programu: od 300 €


Každý z programov môže byť prispôsobený individuálnym potrebám klienta a zahŕňa pravidelné sledovania a úpravy plánov, aby sa zabezpečil dlhodobý úspech a spokojnosť klientov.

Tvoj tréner

Zuzana Satmáry

Zuzana Satmáry

Ako úspešná a zanietená športovkyňa aktívne súťažiaca vo fitness spájam svoje vedomosti z psychológie a štúdia na zdravotníckej univerzite s vedomosťami a zručnosťami v športe a dlhoročnou prácou s klientami. Poskytujem programy zamerané na:

- osobné tréningy
- vedenie pretekárok v príprave na fitness súťaže
- na podporu dlhovekosti a celkového zdravia prostredníctvom komplexného prístupu zahŕňajúceho
mentálnu pohodu, fyzickú aktivitu a vyváženú výživu,
- udržiavanie zdravých návykov a zdravého tela prostredníctvom pohybu,
- zlepšenie fyzickej kondície, sily a budovanie svalovej hmoty,
- sebarozvoj modernej ženy
- zlepšenie stravovacích návykov v rámci komplexného výživového programu.

bottom of page