top of page

Nový začiatok

Cena

od 600 €

Dĺžka

2 mesiace

O kurze

Nový začiatok

Cesta k zdravému životu


Program ponúka klientom podrobné poradenstvo a usmernenia na začiatku cesty k zdravšiemu životu. S našimi odporúčaniami a podporou bude Vaša cesta jednoduchšia, lepšie pochopiteľná a uskutočniteľn


Pre koho je program určený?

  • je pre tých, ktorí sa ešte neodhodlali na skutočné kroky k zmene a potrebujú odborné vedenie a udržateľný plán.


Jednotlivé kroky programu:

  1. Úvodná motivácia a stratégia: na začiatok program ponúka úvodný workshop s názvom "Prvý krok k zdravšiemu", kde klient získa motiváciu a základné informácie o dôležitosti zdravého životného štýlu. Predstavte si nový zdravší život – spoločne vytvoríme mapu k tomuto cieľu!

  2. Individuálna konzultácia a hodnotenie: ďalším krokom je vyplnenie dotazníka o aktuálnom životnom štýle klienta. Na základe hĺbkového úvodného rozhovoru a vyhodnotenia dotazníka si prediskutujeme možnosti a motiváciu uskutočniť zmeny v potrebných oblastiach. Stanovíme si reálne ciele, ktoré je klient schopný dodržiavať.

  3. Pohybový plán na mieru: návrh aktivít pre rozvoj pohybových návykov môže vyzerať ako tréningový plán do posilňovne, cvičebný plán na doma pre začiatočníkov, vytvorenie pohybových návykov počas dňa alebo osobné tréningy pod vedením pohybového špecialitu.

  4. Stravovací plán na mieru: jedálniček vytvorený výživovým expertom, odporúčania na vhodné a nevhodné potraviny, zoznam nákupu základných potravín pre zdravie a manažment stravovania.


Ako sa program realizuje?

  • formou osobných konzultácií a coachingu pod vedením Zuzana Satmáry

  • nejde o skupinový program, venujeme sa len vám


Dĺžka programu:

  • 2 mesačná spolupráca


Cena programu: od 600 €


Každý z programov môže byť prispôsobený individuálnym potrebám klienta a zahŕňa pravidelné sledovania a úpravy plánov, aby sa zabezpečil dlhodobý úspech a spokojnosť klientov.

Tvoj tréner

Zuzana Satmáry

Zuzana Satmáry

Ako úspešná a zanietená športovkyňa aktívne súťažiaca vo fitness spájam svoje vedomosti z psychológie a štúdia na zdravotníckej univerzite s vedomosťami a zručnosťami v športe a dlhoročnou prácou s klientami. Poskytujem programy zamerané na:

- osobné tréningy
- vedenie pretekárok v príprave na fitness súťaže
- na podporu dlhovekosti a celkového zdravia prostredníctvom komplexného prístupu zahŕňajúceho
mentálnu pohodu, fyzickú aktivitu a vyváženú výživu,
- udržiavanie zdravých návykov a zdravého tela prostredníctvom pohybu,
- zlepšenie fyzickej kondície, sily a budovanie svalovej hmoty,
- sebarozvoj modernej ženy
- zlepšenie stravovacích návykov v rámci komplexného výživového programu.

bottom of page