top of page

Energia a pohyb

Cena

od 300 €

Dĺžka

2 mesiace

O kurze

Energia a pohyb

Zlepšenie fyzickej kondície


Program je zameraný na:

 • zlepšenie fyzickej kondície, sily a budovanie svalovej hmoty, ktorej množstvo je dôležitým parametrom zdravia a udržiavania hmotnosti.Pravidelná fyzická aktivita je taktiež kľúčom k zdraviu a dlhovekosti.

 • prvým krokom je konzultácia a stanovenie reálnych cieľov, na základe ktorých vytvoríme návrh zmien, ktoré klient bude schopný dodržiavať,

 • vytvoríme krátkodobý a dlhodobý plán aktivít tak, aby bol pre klienta udržateľný,

 • v prípade požiadavky klienta je možnosť nastaviť výživový plán - podrobne rozoberieme systém a spôsob stravovania , ktorý klientovi pomôže pochopiť základné princípy optimálnej výživy. Podľa požiadaviek klienta vypracujeme jedálniček na mieru.


Jednotlivé kroky programu:

 1. Úvodná konzultácia - 90 min

 2. Personalizovaný tréningový plán na jeden mesiac, návrh aktivít ako začať s pohybom na posilnenie kardiovaskulárneho systému, ako zaintegrovať a zvýšiť prirodzený pohyb do bežných denných aktivít, alebo možnosť absolvovať 10 osobných tréningov pod vedením trénera vo fitness centre (je možné extra dokúpiť)

 3. Výživové odporúčania pre optimalizáciu energie, budovanie svalovej hmoty a regenerácie alebo personalizovaný stravovací plán na mieru.

 4. Edukácia klienta o význame pohybu nielen pre fyzické zdravie a kondíciu ale aj mentálnu pohodu, kognitívne funkcie, produktivitu, zníženie únavy a celkové zvýšenie kvality života.

 5. Možnosť individuálnych tréningov pod vedením trénera (nie je súčasťou ceny programu)


Ako sa program realizuje?

 • formou osobných konzultácií a coachingu pod vedením Zuzana Satmáry

 • nejde o skupinový program, venujeme sa len vám


Dĺžka programu:

 • 2 mesačná spolupráca


Cena programu: od 300 €


Každý z programov môže byť prispôsobený individuálnym potrebám klienta a zahŕňa pravidelné sledovania a úpravy plánov, aby sa zabezpečil dlhodobý úspech a spokojnosť klientov.

Tvoj tréner

Zuzana Satmáry

Zuzana Satmáry

Ako úspešná a zanietená športovkyňa aktívne súťažiaca vo fitness spájam svoje vedomosti z psychológie a štúdia na zdravotníckej univerzite s vedomosťami a zručnosťami v športe a dlhoročnou prácou s klientami. Poskytujem programy zamerané na:

- osobné tréningy
- vedenie pretekárok v príprave na fitness súťaže
- na podporu dlhovekosti a celkového zdravia prostredníctvom komplexného prístupu zahŕňajúceho
mentálnu pohodu, fyzickú aktivitu a vyváženú výživu,
- udržiavanie zdravých návykov a zdravého tela prostredníctvom pohybu,
- zlepšenie fyzickej kondície, sily a budovanie svalovej hmoty,
- sebarozvoj modernej ženy
- zlepšenie stravovacích návykov v rámci komplexného výživového programu.

bottom of page