top of page

Cesta k dlhovekosti

Cena

od 1000 €

Dĺžka

3 mesiace

O kurze

Cesta k dlhovekosti

Pretože starnutie je privilégium


Program "Cesta k dlhovekosti" - je projekt vytvorený s cieľom poskytnúť vám vedecky podložené nástroje, osvedčené techniky a rokmi nadobudnuté znalosti potrebné na maximalizáciu zdravia a životnej vitality. Program zahŕňa personalizované stravovacie plány, pohybové odporúčania, mentálny koučing, špecializované techniky redukcie stresu a sebarozvoja. Strategickým prístupom je podpora zdravých návykov, edukácia v oblasti správneho životného štýlu a neustále sledovanie vášho pokroku.


Našim cieľom je, aby ste žili nielen dlhšie, ale predovšetkým kvalitnejšie, spokojnejšie a šťastnejšie.


V rámci programu sa klienti naozaj naučia:

 • ako správne nakladať s energiou,

 • ako optimalizovať r

  ežim spánku

 • ako zaradiť relaxáciu do ich každodenného života.Našou prioritou je poskytovať vedecky podložené metódy, ktoré proaktívne podporujú dlhovekosť a zároveň zlepšujú zdravie. Súčasťou programu je aj edukácia o význame antioxidantov a adaptogénov (doplnkov výživy a iné), látok ktoré majú kľúčovú rolu pri neutralizácii voľných radikálov a podpore zdravia na bunkovej úrovni. Veríme, že komplexný prístup a osobný záväzok každého účastníka sú základnými kameňmi pre dosiahnutie harmonického a plnohodnotného života.


Jednotlivé kroky programu:

 1. Úvodná konzultácia a hodnotenie: osobné stretnutie s klientom na zistenie zdravotného stavu, životného štýlu a osobných cieľov. Vyplnenie dotazníkov, zisťovanie návykov a diagnostika problémov a škodlivých návykov v dennom režime klienta

 2. Výživový plán - vytvorenie personalizovaného plánu alebo vytvorenie návrhu spôsobu stravovania a úprav jedálničku smerujúceho k udržaniu zdravia a dlhovekosti Workshop obsahujúci informácie o doplnkoch výživy - adaptogénoch, ktoré sú nápomocné pri neutralizácii a zmiernenie pôsobenia oxidačného stresu na bunkovej úrovni, proaging látkach v potravinách a prístupoch k výžive ktoré podporujú dlhovekosť. Pravidelný monitoring, sledovanie pokrokov a úpravy plánov

 3. Pohybový plán – návrh individualizovaného plánu fyzických aktivít pre zlepšenie sily, stability, kardiovaskulárneho zdravia s cieľom zvyšovať podiel svalovej hmoty kľúčovej pre celkové zdravie a dlhovekosť

 4. Mentálne zdravie - podpora a rozvíjanie mentálnej pohody, sebarozvoja, regenerácie formou osobného koučingu a poradenstva v oblasti rozvoja osobnosti a sociálnych vzťahov, podpora pravidelnej spánkovej rutiny a relaxácie, edukácia o dôležitosti spánku a dlhodobých návykoch.

 5. Pravidelný monitoring, edukácia a podpora na udržanie motivácie


Program vedieme cez odborné znalosti, vedecky overené prístupy, ale aj osobné skúsenosti z oblasti vrcholového športu, osobného rozvoja a dlhoročnej práce s klientami v oblasti zdravotníctva a poradenstva v osobnom rozvoji. Nesľubujeme okamžité zmeny, tie spoločne vybudujeme na základe proaktívneho prístupu zainteresovaného klienta. Poskytujeme plnú podporu a individuálny prístup, monitoring a edukáciu, ktorá je kľúčová pri pochopení zmien a ich integrácii do bežného života. Náš program je jedinečný v celostnom prístupe k zdraviu, ktorý je základom pre trvalé a udržateľné zmeny.


Ako sa program realizuje?

 • formou osobných konzultácií a coachingu pod vedením Zuzana Satmáry

 • nejde o skupinový program, venujeme sa len vám


Dĺžka programu:

 • 3 mesačná spolupráca


Cena programu: od 1000 €Každý z programov môže byť prispôsobený individuálnym potrebám klienta a zahŕňa pravidelné sledovania a úpravy plánov, aby sa zabezpečil dlhodobý úspech a spokojnosť klientov.

Tvoj tréner

Zuzana Satmáry

Zuzana Satmáry

Ako úspešná a zanietená športovkyňa aktívne súťažiaca vo fitness spájam svoje vedomosti z psychológie a štúdia na zdravotníckej univerzite s vedomosťami a zručnosťami v športe a dlhoročnou prácou s klientami. Poskytujem programy zamerané na:

- osobné tréningy
- vedenie pretekárok v príprave na fitness súťaže
- na podporu dlhovekosti a celkového zdravia prostredníctvom komplexného prístupu zahŕňajúceho
mentálnu pohodu, fyzickú aktivitu a vyváženú výživu,
- udržiavanie zdravých návykov a zdravého tela prostredníctvom pohybu,
- zlepšenie fyzickej kondície, sily a budovanie svalovej hmoty,
- sebarozvoj modernej ženy
- zlepšenie stravovacích návykov v rámci komplexného výživového programu.

bottom of page