top of page

Budovanie zdravých návykov

Cena

400 €

Dĺžka

5 sedení

O kurze

Budovanie zdravých návykov

Cesta k zdraviu


Viete si predstaviť, že Vám niekto pomôže identifikovať zlé návyky, o ktorých možno ani netušíte,

že Vám zhoršujú zdravie, výkonnosť alebo dokonca vzťahy či celý váš život? To je však len začiatok. Náš program je skvelým nástrojom pre tých, ktorí sa snažia odstrániť svoje zlozvyky a rozvíjať nové pozitívne návyky.


Program podporuje zdravotnú prevenciu, zlepšenie životnej kvality, rozvíjanie osobnosti a poskytuje vedomosti a usmernenia potrebné na osvojenie si prospešných zvyklostí.


Tento proces je rozhodujúci pre zvýšenie kvality a dĺžky života, ako aj pre minimalizáciu rizika

dlhodobých zdravotných a psychických problémov. Personalizovaný návykový plán ktorý spolu vytvoríme, berie do úvahy osobné ciele, preferencie, životný štýl a individuálne potreby. Naučí Vás krok po kroku ako pristupovať k návykom, uvedomiť si dôležitosť ich udržateľnosti a tým podporovať neustály pokrok a spokojnosť v každodenných situáciách bežného života.


Jednotlivé kroky programu:

 1. Diagnostika súčasných návykov, ciele, informácie o predchádzajúcich pokusoch o zmenu a súčasnom životnom štýle. Súčasťou je vyplnenie dotazníka, hĺbkový rozhovor formou koučingu

 2. V druhom kroku zhodnotíme Vašu motiváciu a pripravenosť na zmenu, vytvoríme „Záväzok k zmene“

 3. Stanovíme si tzv. SMART ciele, ktoré sú dosiahnuteľné, relevantné a časovo obmedzené.

 4. Efektívne plánovanie a riadenie času: Osvedčené techniky a stratégie pre lepšie riadenie času, ktoré umožnia integrovať zdravé návyky do každodenného života bez pocitu preťaženia.

 5. Plán na zvládanie prekážok: Stratégie na prekonávanie bariér, ktoré by mohli ohroziť váš nový zdravý životný štýl.

 6. Podpora a kontrola pokroku formou konzultácie online alebo osobne.


Program zahŕňa osobný koučing so špecialistkou na zdravý životný štýl a udržateľné zdravé návyky. Pomôže Vám zlepšiť každodenné fungovanie v bežnom živote a pochopiť, že návyky nám pomáhajú nielen zlepšiť zdravie, ale v značnej miere pomáhajú žiť kvalitnejší život v mnohých aspektoch:

 • Pomáhajú nám vytvárať pozitívnu identitu - keď si osvojíme návyky, ktoré odrážajú naše

hodnoty a ciele, pomáhajú nám tiež vytvárať a upevňovať pozitívnu osobnú identitu.

 • Podporujú osobný rast – napríklad pravidelné čítanie, vzdelávanie, meditačné techniky

 • Zlepšujú medziľudské vzťahy – rodinné alebo komunitné zvyky

 • Znižujú stres – menej rozhodovania a plánovania v každodennom režime

 • Zlepšujú disciplínu a tým pomáhajú dosahovať dlhodobé ciele


Ako sa program realizuje?

 • formou osobných konzultácií a coachingu pod vedením Zuzana Satmáry

 • nejde o skupinový program, venujeme sa len vám


Dĺžka programu:

 • individuálny koučing 1 sedenie 90 min

 • 5 sedení


Cena programu:

 • 90 min sedenie/90 €

 • balík 5 sedení/400 €


Každý z programov môže byť prispôsobený individuálnym potrebám klienta a zahŕňa pravidelné sledovania a úpravy plánov, aby sa zabezpečil dlhodobý úspech a spokojnosť klientov.


Tvoj tréner

Zuzana Satmáry

Zuzana Satmáry

Ako úspešná a zanietená športovkyňa aktívne súťažiaca vo fitness spájam svoje vedomosti z psychológie a štúdia na zdravotníckej univerzite s vedomosťami a zručnosťami v športe a dlhoročnou prácou s klientami. Poskytujem programy zamerané na:

- osobné tréningy
- vedenie pretekárok v príprave na fitness súťaže
- na podporu dlhovekosti a celkového zdravia prostredníctvom komplexného prístupu zahŕňajúceho
mentálnu pohodu, fyzickú aktivitu a vyváženú výživu,
- udržiavanie zdravých návykov a zdravého tela prostredníctvom pohybu,
- zlepšenie fyzickej kondície, sily a budovanie svalovej hmoty,
- sebarozvoj modernej ženy
- zlepšenie stravovacích návykov v rámci komplexného výživového programu.

bottom of page