top of page

Úvodná konzultácia

Cena

160 €

Dĺžka

2 hodiny

O kurze

Úvodná konzultácia

Začiatok zmeny


  • Konzultácia je prispôsobená individuálnym potrebám klienta, na základe vyplneného vstupného dotazníka, v ktorom sa klient ponorí do problematiky a ujasní si oblasti, ktoré s danou témou súvisia a môžu ju ovplyvniť. Vstupný dotazník poskytuje konzultantovi základné informácie a výstup o klientovi, o jeho životnom štýle, návykoch a zdravotnom stave.

  • Následne konzultácia zahŕňa rozbor údajov, identifikáciu problémov a hodnotenie.

  • Na základe hodnotenia vytvoríme spoločne plán osobného rozvoja pre zlepšenie v oblastiach, ktoré vyžadujú pozornosť s konkrétnymi cieľmi a stratégiami.

  • Nastavíme systém sledovania pokroku, ktorý umožní klientovi vidieť jeho úspechy a zlepšenia a pomôže udržať disciplínu.

  • Ako bonus – si vytvoríme „Záväzok k zmene“ – pomôžeme klientovi sformulovať jeho osobný záväzok k zmene (v danej oblasti), ktorý mu slúži ako konštantná pripomienka a motivácia na ceste k lepšiemu ja.


Ako sa program realizuje?


Dĺžka programu:

  • 2 hodiny


Cena programu: 160 €

Tvoj tréner

Zuzana Satmáry

Zuzana Satmáry

Ako úspešná a zanietená športovkyňa aktívne súťažiaca vo fitness spájam svoje vedomosti z psychológie a štúdia na zdravotníckej univerzite s vedomosťami a zručnosťami v športe a dlhoročnou prácou s klientami. Poskytujem programy zamerané na:

- osobné tréningy
- vedenie pretekárok v príprave na fitness súťaže
- na podporu dlhovekosti a celkového zdravia prostredníctvom komplexného prístupu zahŕňajúceho
mentálnu pohodu, fyzickú aktivitu a vyváženú výživu,
- udržiavanie zdravých návykov a zdravého tela prostredníctvom pohybu,
- zlepšenie fyzickej kondície, sily a budovanie svalovej hmoty,
- sebarozvoj modernej ženy
- zlepšenie stravovacích návykov v rámci komplexného výživového programu.

bottom of page