top of page

Ako ti môže pomôcť koučing alebo terapia s odborníkom?

Som nadšenec psychológie a neustále vzdelávanie v oblasti rozvoja osobnosti je mojou vášňou.

Ako ti môže pomôcť koučing alebo terapia s odborníkom?

Som nadšenec psychológie a neustále vzdelávanie v oblasti rozvoja osobnosti je mojou vášňou. Absolvovala som niekoľko akreditovaných vzdelávacích programov v oblasti psychológie, prístupy a vedenie ľudí v organizačnom procese, poradenstvo a riešenie v oblasti vzťahov, rozvoja osobnosti, mentálny koučing, systémové konštelácie s figúrami a regresné techniky. V poradenstve uprednostňujem analytické a projektívne prístupy. Rada používam projekciu – hranie rolí, figúrky, koučovacie karty a tiež psychoanalýzu a transakčnú

analýzu.


Aktuálne som tiež vo výcviku supervízie pre pomáhajúce profesie.


U profesionála v poradenstve považujem za nutnosť vlastnú sebareflexiu a rozvoj osobnosti. Preto je 10 rokov súčasťou môjho života terapia s osobnou koučkou a mentorkou a rovnako som pravidelne supervidovaná v odbornej oblasti.


Tu je niekoľko bodov, ako môže tebe koučovací alebo poradenský proces pomôcť v reálnom živote a prežívaní:

1. Sebapoznanie - pre naplnený život je kľúčové spoznať sám seba, svoje pocity, myšlienky a vzorce správania, čo vedie k sebauvedomeniu a samostatnosti. 

2. Riešenie problémov - prostredníctvom koučingu môžeš efektívne riešiť svoje problémy a prekážky, naučiť sa zvládať stres a nájsť spôsob, ako sa vyrovnať s ťažkými situáciami. 

3. Zlepšenie vzťahov - koučing môže posilniť tvoje vzťahy s ostatnými ľuďmi tým, že ti pomáha pochopiť svoje emócie a lepšie komunikovať. 

4. Vývoj emocionálnej inteligencie - prostredníctvom koučingu môžeš rozvíjať svoju emocionálnu inteligenciu, budeš lepšie rozumieť sebe a riadiť svoje emócie. 

5. Zlepšenie sebaovládania - naučíš sa techniky sebaovládania a relaxácie, vďaka čomu budeš schopný lepšie zvládať stresové situácie a nepriaznivé okolnosti. 

6. Stanovenie cieľov - ujasníš si svoje ciele a motivácie, čo ťa môže viesť na ceste k zlepšeniu života. 

7. Podpora osobného rastu - koučing inšpiruje a motivuje k osobnému rastu a sebarealizácii, pomáha na ceste k využitiu vlastného skrytého potenciálu.  

8. Zvládanie zmien - prostredníctvom koučingu získavaš nástroje na efektívne zvládanie životných zmien a adaptáciu na nové situácie. 

9. Zlepšenie mentálneho zdravia - koučing prispieva k zlepšeniu tvojho mentálneho zdravia tým, že ti umožňuje otvorene hovoriť o svojich problémoch bez posudzovania a hodnotenia a tým lepšie nájdeš svoje riešenia. 

10. Celkový blahobyt - sedenia s odborníkom môžu prispieť k tvojmu celkovému pocitu šťastia na ceste k psychickému a emocionálnemu zdraviu, pretože psychické zdravie je jedným z pilierov dlhovekosti.


bottom of page