top of page

Sebarozvoj modernej ženy

Cena

850 €

Dĺžka

10 sedení

O kurze

Sebarozvoj modernej ženy

Návrat k sebe


V súčasnej dobe neustále obraciame našu pozornosť mimo seba a svoje naplnenie hľadáme vo vonkajších podnetoch. Dôsledkom je, že strácame samé seba, svoju identitu, svoju intuíciu. Necítime správny smer a premýšľame či má hodnotu čomu sa venujeme, či nás to napĺňa, a či sme dostatočne dobré. Vplyvom vonkajších faktorov, množstva práce, sociálnych médií a iných podnetov prichádzame o energiu, máme pocit, že je toho na nás veľa, a žiť naplnený život chce ešte väčšie úsilie. V neposlednom rade sa porovnávame, a strácame istotu v svoje schopnosti a v seba.


Pre koho je program určeny?

 • Náš program je vyvinutý práve pre nás ženy, ktoré sme jedinečné a úžasné, iba sme sa možno vplyvom okolností oddelili od seba samých.


Ako vám môže tento program zlepšiť život?

Opäť sa môžete postupne vrátiť k sebe, v bezpečí nazrieť do svojho vnútra, spoznať vaše silné a slabé stránky, získať nadhľad nad tým čo prežívate. Je možnosťou sebapoznania s cieľom osobného rozvoja a získania vnútornej slobody.


Jednotlivé kroky programu:

 1. Budeme pracovať na zlepšení vašich návykov, manažmente pracovného a osobného času, zlepšení vzťahov, budovaní nových cieľov. Môžeme riešiť akékoľvek témy, ktoré vám pomôžu zlepšiť samú seba, či odľahčiť to čo prežívate.

 2. Vytvoríme bezpečné podnecujúce prostredie, kde môžete slobodne rozvíjať svoje vnútorné myšlienkové pochody, objavovať nové perspektívy a hľadať odpovede. Rozhovor je vedený prostredníctvom otázok, ktoré vás stimulujú k hlbšiemu zamysleniu a sebareflexii. Tento prístup podporuje zvýšenie sebauvedomenia a motivuje k iniciácii zmien, ktoré sú prirodzené a založené na vašich vlastných zážitkoch a poznatkoch.

 3. Počas konzultácie zmapujeme vaše súčasné preferencie, skúsenosti a výzvy na pochopenie vašej situácie.

 4. Stanovíme si krátkodobé a dlhodobé ciele a budeme diskutovať o vašom životnom štýle a zvykoch aby sme identifikovali aspekty, ktoré je možné zlepšiť.

 5. Pomocou otázok, ktoré vedú k hlbšej sebareflexii vám pomôžeme si uvedomiť vaše silné stránky a oblasti ktoré potrebujú rozvoj. Budeme pracovať na vytváraní nových návykov a postojov, ktoré vám môžu zmeniť život, odomknúť vnútorný potenciál a vylepšiť vnímanie samej seba. V programe používame metódy koučingu, organizačného poradenstva a poradenstva v oblasti sociálnych vzťahov a rozvoja osobnosti vychádzajúcich z pravidiel Slovenskej asociácie koučov a Asociácie poradcov.Ako sa program realizuje?

 • formou osobných konzultácií a coachingu pod vedením Zuzana Satmáry

 • nejde o skupinový program, venujeme sa len vám


Dĺžka programu:

 • individuálne 90 min sedenie

 • 5 sedení

 • 10 sedení


Cena programu:

Individuálny koučing 90 min/90 €

Balík 5 sedení/430 €

Balík 10 sedení/850 €


Každý z programov môže byť prispôsobený individuálnym potrebám klienta a zahŕňa pravidelné sledovania a úpravy plánov, aby sa zabezpečil dlhodobý úspech a spokojnosť klientov.

Tvoj tréner

Zuzana Satmáry

Zuzana Satmáry

Ako úspešná a zanietená športovkyňa aktívne súťažiaca vo fitness spájam svoje vedomosti z psychológie a štúdia na zdravotníckej univerzite s vedomosťami a zručnosťami v športe a dlhoročnou prácou s klientami. Poskytujem programy zamerané na:

- osobné tréningy
- vedenie pretekárok v príprave na fitness súťaže
- na podporu dlhovekosti a celkového zdravia prostredníctvom komplexného prístupu zahŕňajúceho
mentálnu pohodu, fyzickú aktivitu a vyváženú výživu,
- udržiavanie zdravých návykov a zdravého tela prostredníctvom pohybu,
- zlepšenie fyzickej kondície, sily a budovanie svalovej hmoty,
- sebarozvoj modernej ženy
- zlepšenie stravovacích návykov v rámci komplexného výživového programu.

bottom of page